Tietosuojaseloste

Tietoja henkilötietojen käsittelystä PayForm-käyttäjille

Bambora-konserniin (jäljempänä ”Bambora”) kuuluva Bambora PayForm (Paybyway Oy), Y-tunnus 2486559-4, käsittelee henkilötietojasi (jäljempänä ”Tiedot”) pyytämäsi maksutapahtuman suorittamista varten (jäljempänä ”Tarkoitus”). Tietojen käsittelyä säännellään EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (”Yleinen tietosuoja-asetus”). Bambora on Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) valvoma maksulaitos. Bambora toimii tietojen rekisterinpitäjänä.

Tiedot koostuvat maksutapahtumasi suorittamiseen tarvittavista tiedoista, esim. luottokorttitiedoista, jos valitsit maksutavaksi
luottokortin. Sinun on luovutettava tiedot Bamboralle, jotta Bambora pystyy käsittelemään maksutapahtuman pyytämälläsi
tavalla. Oikeudellinen perusta Tietojen käsittelylle kyseistä Tarkoitusta varten on, että käsittely on välttämätöntä, jotta Bamboran
oikeutettu etu käsitellä maksusuoritus toteutuu ja jotta pystyt näin maksamaan ostamistasi tavaroista ja/tai palveluista. Lisäksi
Bamboraan sovelletaan useita muita lakeja ja asetuksia, jotka koskevat muun muassa rahanpesun torjuntaa. Myös nämä lait
velvoittavat Bamboran käsittelemään Tietoja, jolloin tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on Bamboraa koskevan
lakisääteisen velvoitteen täyttämisen välttämättömyys. Jollet luovuta Tietoja, Bambora ei välttämättä pysty käsittelemään
maksutapahtumaasi.

Bambora voi luovuttaa tietoja muille Bambora-konsernin yhtiöille Tietojen käsittelemiseksi samaan Tarkoitukseen. Tietoja
voidaan luovuttaa muillekin yhtiöille, joita tarvitaan Tarkoituksen toteutumiseen, esimerkiksi omalle pankillesi, valitsemasi
maksutavan mukaan. Nämä muut yhtiöt voivat sijaita EU:n/ETA-alueen ulkopuolella. Jollei kyseinen maa tarjoa Euroopan
komission mukaan riittävää tietosuojan tasoa, henkilötietojen siirto perustuu Euroopan komission hyväksymiin tietosuojaa koskeviin mallisopimuslausekkeisiin henkilötietojen siirtämiseksi EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle, ks. Yleisen tietosuoja-asetuksen 45–46 artikla. Jäljennös kyseisistä mallisopimuslausekkeista on luettavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fi.

Bambora käsittelee Tietoja sen ajan, jonka Bamboran noudattamat lait ja asetukset velvoittavat jatkamaan käsittelyä. Joissain
tapauksissa, joissa tietoja ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, käsittely voi lakata aiemmin. Siinä tapauksessa Tiedot poistetaan
kaikista Bambora-konsernin tietokannoista.
Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten Bambora käsittelee Tietoja, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen
support@bambora.com tai puhelimitse numeroon 09 315 825 55. Voit ottaa yhteyttä myös Bamboran Tietosuojavastaavaan

sähköpostitse osoitteeseen dpo@bambora.com. Voit käyttää näitä yhteystietoja halutessasi käyttää Yleisen tietosuoja-
asetuksen nojalla sinulle rekisteröitynä kuuluvia oikeuksia. Huomaa, etteivät Yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvat oikeudet ole ehdottomia.

Sen vuoksi johonkin oikeuteen vetoaminen ei välttämättä aiheuta toimenpiteitä. Yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla sinulla on muun muassa seuraavat oikeudet:

• Tiedonsaantioikeus – Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada pääsy Tietoihin sekä
tiettyjä tietoja käsittelystä. Nämä tiedot sisältyvät tähän asiakirjaan.

• Oikaisuoikeus – Yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat epätarkat
Tiedot oikaistua ja puutteelliset tiedot täydennettyä.
• Poisto-oikeus – Tietyissä tilanteissa sinulla on Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan oikeus saada Tiedot
poistettua. Tätä kutsutaan ”oikeudeksi tulla unohdetuksi”.
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Tietyissä tilanteissa sinulla on Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaan
oikeus rajoittaa Bamboran suorittamaa Tietojen käsittelyä.
• Tietojen siirto-oikeus – Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada Tiedot Bamboralta
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tai oikeus siirtää ne toiselle
rekisterinpitäjälle).
• Vastustamisoikeus – Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan sinulla on oikeus vastustaa tiettyjä Bamboran
suorittamia tietojenkäsittelytoimia, esimerkiksi Bamboran oikeutettuun etuun perustuvia käsittelytoimia.
Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

New Design Heritage.

Huonekaluartisti Joni Nieminen
joni.nieminen@kasas.fi / 050 409 9056

Copyright Materialise Oy 2019 / Y-tunnus 2958318-2

Tilaukset

Tilaa kotimaiset design-huonekalut helposti ja luotettavasti verkkokaupasta. 

Voit maksaa tilauksesi verkkopankkitunnuksilla, luotto- tai pankkikortilla, laskulla ja osamaksulla.

Tuotteiden toimitusaika on 2 vk – 2 kk.

Palvelen sinua mielelläni henkilökohtaisesti!

Käyttöehdot

Tietosuojaseloste